CE-mærkning

  • Maskinsikkerhed
  • Maskindirektivet
  • CE-mærkning
  • Risikovurdering
  • Dokumentation
  • Brugsanvisning


Partnerne i Blue5 har stærke erfaringer inden for CE-mærkning af maskiner, lige fra hvilke EU direktiver og hvilke relevante harmoniserede standarder der skal anvendes, til gennemarbejdning af risikovurdering, tegne maskinen i 3D/2D, beregningsrapport og dokumentation, udarbejdelse af brugsanvisning, montagevejledning etc.


Blue5 består af erfarne ingeniører, der alle har bred viden og netværk til hurtig at kunne sætte os ind i, hvad din udfordring er, samt løse en eventuel del af CE-certificeringsprocessen og få samlet det tekniske dossier. Det kan også være et eksisterende anlæg eller maskine, hvor der skal gennemtænkes nye sikkerhedsløsninger, som opfylder lovkravene til dokumentation og sikkerhed.


Vi tilbyder os, til både små og store maskinfabrikanter, samt maskinforbrugere, hvor vi vurderer og designer sikre løsninger, som overholder Arbejdstilsynets og Maskindirektivets krav til teknisk indretning af maskiner.


Hvordan CE-mærker man?

Først undersøger man hvilket eller hvilke produktdirektiver produktet er underlagt, samt om der findes harmoniserede standarder for produktet. Direktiverne og de harmoniserede standarder definerer de væsentlige krav som produktet skal opfylde for at et CE-mærke må placeres på produktet. Gennem løbende inddragelse af direktiver og standarder i udviklingsforløbet, sikres det at de væsentlige krav bliver opfyldt, og at CE-mærket forsvarligt kan placeres på produktet.

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt os: