Kompositter

  • 3D CAD-konstruktion af emner.
  • 3D CAD-konstruktion af plugs, forme, direkte fræste forme, manuelt fremstillede plugs/forme.
  • Styrkeberegning, såvel direkte analytisk beregning som højt specialiseret FEA simulering med ply-by-ply analyse og alt derimellem.
  • Dokumentation for certificering (TÜV, DNV-GL etc.) samt kvalificeret kommunikation med godkendende myndigheder.
  • Rådgivning indenfor valg af fremstillingsmetoder.
  • Kvalitetssikring, udarbejdelse af instruktioner og procedurer m.v.
  • Laminatspecifikationer og øvrigt produktionsgrundlag.
  • Materialeprøvning (trækprøvning og 3-punkts bøjetest etc.).
  • Fremstilling af emner, prototyper, forme etc. gennem nært knyttede samarbejdspartnere.


Partnerne i Blue5 har lang erfaring i samarbejde omkring kompositudviklingsprojekter, hvor vi byder ind med konstruktions- og beregningserfaring samt rådgivning omkring kompositemner i glasfiber, kulfiber etc. i kombination med alle gængse resiner.


Udover konstruktion og formgivning i 3D-CAD af såvel emner som fremstillingsværktøjerne herfor, tilbyder vi også beregning og simulering af strukturerne med FEM software specielt tilegnet kompositkonstruktioner.


Erfaringerne kommer fra projekter indenfor vindenergi, skibs- og bådebygning, motorsport, byggeri og en række øvrige brancher, hvor kompositter finder anvendelse i stigende grad -ofte som substitution for mere traditionelle materialer qua muligheder for mere avanceret formgivning, lettere og ikke mindst mindre vedligeholdelseskrævende strukturer.

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt os: