Baggrund

Blue5 er et ingeniørnetværk stiftet af 5 tidligere kollegaer fra ingeniørkonsulentbranchen, som har dedikeret sig til at løse mekaniske og strukturelle ingeniøropgaver inden for et bredt spekter af brancher. Kendskabet til hinanden er blevet skabt gennem et fælles ansættelsesforhold i en tidligere større konsulentvirksomhed, og da muligheden bød sig valgte man at blive selvstændige. Vi har alle arbejdet sammen på kryds og tværs i flere forskellige projekter, og har mange succeser som er skabt af en god forståelse for hinandens kompetencer og en høj professionalisme.


Blue5-netværket er bygget op om, at partnerne hver har sit eget selvstændige firma, der løser opgaver såvel selvstændigt som i Blue5-netværket alt efter, hvad den enkelte opgave og kunde fordrer af kompetencer og ressourcer. Blue5 benyttes endvidere som platform til at gøre erhvervslivet opmærksom på et effektivt og fleksibelt alternativ til konventionelle konsulenthuses setup.


Med Blue5 får man som virksomhed mulighed for at få løst større opgaver uden at skulle bruge et fordyrende formidlingsbureau eller betale for de traditionelle ingeniørhuses salgskanaler og øvrige større overheads.

Vi garanterer, at man får ressourcer som har fokus på at løse opgaven mest effektivt og til størst tilfredshed, da konsulenterne har et personligt ønske om at skabe og vedligeholde en god relation.

Igennem Blue5 partnernes individuelle netværk findes flere andre dygtige konsulenter, hvilket giver os gode muligheder for i fællesskab at løse alle typer opgaver.


Partnerne i Blue5 har kontor i Kolding, for at kunne være tæt på kunderne i hele det syddanske område. Opgaverne løses dog i hele landet.

Hvordan fungerer projekter hos os?

Det unikke i Blue5 netværket er, at vi som selvstændige uafhængige konsulenter, kan arbejde sammen i projektteams for hinanden, eller med individuelt udførte projekter hver for sig, efter behov.

 

Når en forespørgsel kommer til netværket, vil vi - baseret på opgavens art og omfang – sammensætte et projektteam, afstemt med kunden, som møder behovet for både kompetencer og ressourcer.

 

Der er én ”tovholder” ift. hver kunde / projekt og én leverandør af ydelserne overfor kunden, men alle deltagende konsulenter har ”hånden på kogepladen” ift. den samlede gennemførsel og succes for projektet, overfor både kunden og hinanden, da vi hver især bærer økonomisk ansvar og risici for egne leverancer.

 

Vi er specialister indenfor hver vores områder, men har et godt overlap af kompetencer samt ikke mindst årelang erfaring i at kombinere dem i vores samarbejde.

 

Afstemt med kunden tilbydes, i forhold til den enkelte forespørgsel, et projektforløb passende til opgaven. Vi er ikke bundet til nogen fast projektmodel. Vi vælger altid, hvad der passer bedst til kunden og projektet. Typisk vil følgende dog ofte være indeholdt:

 

  • Opstartsmøde
  • Kravspecifikation
  • Konceptafklaringsfase
  • Projektplanlægning med definerede milepæle og leverancer
  • Reviews med kunde og øvrige interessenter undervejs
  • Levering af dokumentationspakke

© Copyright. All Rights Reserved.

Kontakt os: